a7d7e05b4a3cf0e8041e7c2166036258
Đang online: 14  |   Lượt truy cập: 1664973
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
Feedforward (Feed Forward) là gì? và nó khác gì với Feedback và áp dụng nó như thế nào?
Feedforward (Feed Forward) là cách đưa ra những ý tưởng, góp ý cho mọi người trước khi họ làm điều gì đó. Nó tập trung vào thay đổi những gì xảy ra trong tương lai
26/02/2021 07:02:15

xin phép xây dựng Aldila San_Miguel Nutifoods hoàn công nhà trọn gói Foster Beton6 thiết kế nhà nóc thái Sai_Gon_Stec usgBoral Agribank fico logo_nhankiet